אודות

אודות

צור קשר

המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון 
המכון ללימודי אסיה ואפריקה 
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים, ירושלים 91905

ראשת המרכז
פרופ' רונית ריצ'י 
ronit.ricci@mail.huji.ac.il
 

רכז הפעילות
שיר אהרון ברם
shir.bram@mail.huji.ac.il

נחמיה

המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון הוקם באוניברסיטה העברית בירושלים כדי לעודד וליזום מחקר על דת האסלאם ותרבותה, מראשית האסלאם במאה השביעית לספירה ועד היום, בעולם הערבי, במזרח התיכון, באסיה, באפריקה, ואף במערב. על מנת למלא משימה זו, המרכז מארגן קבוצות מחקר, כנסים, ימי עיון והרצאות, תומך במחקר יחידני וקבוצתי, מעניק פרסי הצטיינות לסטודנטים, ומעודד דיאלוג בין חוקרים בתחום לימודי האסלאם לבין עמיתיהם מתחומים אחרים.

ההתייחסות לאסלאם חורגת מהגדרתו הצרה כדת, וכוללת גם את האסלאם כתרבות וכציביליזציה. לפיכך, בתחום עיסוקו של המרכז כלולים נושאים כגון מחשבה דתית, פרקטיקה דתית, תרבות חומרית ואינטלקטואלית, פוליטיקה, חברה וכלכלה. המרכז תומך במחקר רב-תחומי, בו לוקחים חלק חוקרים העוסקים במדע הדתות, בהיסטוריה, במדעי החברה, במשפטים ובדיסציפלינות נוספות. פרסומי המרכז מיועדים לקהל רחב של חוקרים ושל תלמידים.

על דמותו של פרופ' נחמיה לבציון ז"ל

דברים לזכרו:

פרופ' מנחם בן-ששון (ראש מכון בן-צבי בעבר וכיום נגיד האוניברסיטה העברית)

 פרופ' אליהו נסים (נשיא האוניברסיטה הפתוחה בעבר)

מעמד הקמת המרכז, בבית נשיא המדינה (21/12/04)

הנהלה המכון

פרופ' רונית ריצ'י, מנהלת המרכז, החוג ללימודי אסיה, החוג למדע הדתות

שיר אהרון ברם, רכז הפעילות