Publications

2017
Martyrdom and Sacrifice in Islam:Theological, Political and Social Contexts
Meir Litvak. 2017. Martyrdom and Sacrifice in Islam:Theological, Political and Social Contexts. נערך ע"י Meir Hatina. I. B. Tauris. Abstract

Proceedings of an international conference titled "Sacrifice and Death in Modern Islam: History, Ethos and Politics", convened on 11-13 June 2012, organized collaboratively with the Israel Institute for Advanced Studies, the Israel Science Foundation, the Alliance Center for Iranian Studies at Tel Aviv University and the Nehemia Levtzion Center for Islamic Studies.

2016
קובץ מבוסס על יום עיון תחת הכותרת "יהודים וערבים במזרח התיכון: היסטוריה חברתית ותרבותית", שנערך ע"י מרכז לבציון, מכון בן-צבי ומרכז צ'ריק ב-20/11/14.
2014
الأدب الفلسطيني في إسرائيل ومسألة الحداثة
2014. الأدب الفلسطيني في إسرائيل ومسألة الحداثة. المعهد الأكاديمي العربي للتربية. Abstract

 

هذا الكتاب يضم في طياته سبعة مقالات، تتناول مسألة الحداثة في الأدب الفلسطيني في إسرائيل، بعضها ثمرة مؤتمر عقد في المعهد الأكاديمي العربي للتربية (مركز أبحاث اللغة، الثقافة والمجتمع العربي)، بالإشتراك مع قسم اللغة العربية في الجامعة العبرية، ومركز نحميا ليفتسيون للأبحاث الإسلامية، والبعض الآخر بمثابة دراسات علمية حول هذا الموضوع، قد أضفناها إلى الكتاب: نشير بأن هذه الدراسات قد توزعت في محاور لأجناس أدبية مختلفة في الأدب العربي الحديث.

2013
Religious Knowledge, Authority and Charisma:Islamic and Jewish Perspectives

Proceedings of an international workshop titled "Religious Knowledge, Authority, and Charisma in Islam", convened on 15-17 December 2009, and organized by Meir Hatina (The Hebrew University) and Daphna Ephrat (The Open University).

The Nehemia Levtzion Center of Islamic Studies also supported this workshop.

2012
האחים המוסלמים: חזון דתי במציאות משתנה
אורי מ קופפרשמידט. 2012. האחים המוסלמים: חזון דתי במציאות משתנה. נערך ע"י מאיר חטינה. הקיבוץ המאוחד. תקציר

האחים המוסלמים החלו את דרכם במצרים לפני יותר משמונים שנה, כריאקציה לסחף במעמדו של האסלאם ולהחרפת שסעים חברתיים מול אתגרי המודרניזציה, ההתמערבות והאימפריאליזם. בחלוף השנים התנועה ביססה את מעמדה כנאבקת במשטרים נוקשים במזרח התיכון, שכשלו בעיניה במימוש צדק כלכלי וחברתי לאזרחיהם. גלי ההתקוממויות שפקדו חלק ממדינות ערב ב- 2011 ("האביב הערבי"), וממשיכים להתסיס מדינות אחרות, עמדו בסימן התביעה לחירויות אישיות, לרפורמות ולדמוקרטיזציה, והם שאפשרו לאחים המוסלמים לפרוץ ככוח דומיננטי אל קדמת החזית הפוליטית.

האחים המוסלמים חותרים בנחישות ליישום עקרונותיהם הדתיים, הרחבת מאחזיהם הקהילתיים, השגת עמדות שלטון ואכיפת החוק האסלאמי לפי פרשנותם. לתנועה היסטוריה שורשית ואידיאולוגיה אטרקטיבית. במרבית מדינות ערב פעלה התנועה לאורך השנים במחתרת או תחת מעשי רדיפה והתנכלות מצד הרשויות. ולמרות זאת הצליחה לפתח יכולת ארגונית מרשימה ואחיזה ממשית בחברה. מקצת מהסתעפויותיה אף תפסו את השלטון, כמו "האחים" בסודן או חמאס ברצועת עזה. האידיאולוגיה של התנועה אף היוותה מקור השראה להתפתחותם של גורמים אסלאמיים קיצונים ממנה. כיום, עלייתם של "האחים" ככוח פוליטי משמעותי במרחב הערבי, מחייבת את מנהיגיהם להתמודד עם סבך של דילמות אקטואליות ולהתאים את עצמם לסביבה משתנה ודינמית.

 

הספר שלפנינו בוחן לעומק את תולדות האחים המוסלמים, ופורש בפני הקורא יריעה רחבה של ידע  אודות התנועה, המאפשר הבנה של אחת התופעות המשמעותיות ביותר באזורנו בעת הנוכחית.

האסלאם: המרת דת, צופיות, תחייה ורפורמה קובץ מאמרים לזכרו של נחמיה לבציון
2012. האסלאם: המרת דת, צופיות, תחייה ורפורמה קובץ מאמרים לזכרו של נחמיה לבציון. הוצאת מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד. Abstract

הספר האסלאם: המרת דת, צוּפיות, תחייה ורפורמה בוחן את התפשטות האסלאם באסיה ובאפריקה, את המיסטיקה האסלאמית כביטוי תרבותי וכמסגרת חברתית, ואת דרכי התגובה של האסלאם בזמננו לאתגרי המערב.

הספר מוקדש לזכרו של פרופ' נחמיה לבציון (1935–2003), שהיה מעמודי התווך של חקר המזרח התיכון, האסלאם ואפריקה. בעבודתו רחבת היריעה והבין-תחומית שילב פרופ' לבציון גם בין מתודות מחקר מגוונות ובין מבטים פרטיקולריים, אוניברסליים ומשווים. מנעד מחקרי ומתודי זה בא לידי ביטוי בקובץ זה, המבוסס על הרצאות שנישאו בכנס השנתי של החברה המזרחית הישראלית שהתקיים במכון ון ליר בירושלים.

בספר ארבעה שערים: המרת דת לאסלאם; צופיות וארגוני אחווה צופיים; תנועות תחייה ורפורמה באסלאם; מערב אפריקה: אסלאם והיסטוריה קדם-קולוניאלית. מחברי המאמרים הם עמיתיו ותלמידיו של לבציון, שמשמרים במידה זו או אחרת את מורשתו המחקרית אך כמובן מפתחים אותה על פי תחומי העניין שלהם ונטיותיהם המחקריות.

הספר מיועד לחוקרים ולסטודנטים ממגוון דיסציפלינות: למזרחנים, להיסטוריונים ולמדעני החברה, וכן לציבור הרחב המתעניין באסלאם. חשיבות מיוחדת נודעת לו בימים אלה, שבהם מתחוללים שינויים מרחיקי לכת בעולם המוסלמי באזורנו.

2011
רצח אב: מגדר ולאומיות בקולנוע הפלסטיני
הספר חושף ומנתח מכלול של היבטים בקולנוע הפלסטיני: מגדר, משפחה, שפה קולנועית, לאומיות, דת ומרחב. הוא בונה תמונה מורכבת של הזרמים השונים והמנוגדים המרכיבים את הקולנוע הזה ועומד על היבטיו החברתיים והאמנותיים. מתוך העיון המעמיק בקולנוע, מציע הספר פרשנות מקורית למגמות בחברה הפלסטינית.
The Legendary Biographies of Tamerlane
Ron Sela. 2011. The Legendary Biographies of Tamerlane. Cambridge University Press. Abstract

"An international workshop on Islam in Central Asia that I had organized in 2005 under the auspices of the Nehemia Levtzion Center for Islamic Studies at The Hebrew University of Jerusalem, then under Reuven Amitai’s able directorship, made several scholarly encounters possible and enriched my thinking about certain aspects of this book."

 

לנוכח בית הדין השרעי: תהליכי שינוי במעמדן של נשים מוסלמיות בישראל ובמזרח התיכון
הקובץ מבוסס על יום עיון תחת הכותרת "שינוי בדיני המשפחה למוסלמים בישראל?", שנערך ע"י מרכז לבציון ומכון טרומן ב-07/05/09.
2009
Guardians of Faith in Modern Times:ʿUlamaʾ in the Middle East

"This book developed from an international workshop titled 'Facing Modernity: Rethinking ʿUlamaʾ in the Middle East', conducted at the Hebrew University on 26-27 June 2006. The workshop was organized by the Nehemia Levtzion Center for Islamic Studies at the Hebrew University which, since its establishment in 2005, has gained growing recognition in both the Israeli and international academic communities."

2007
Islam in Africa and the Middle East:Studies on Conversion and Renewal
Amos Nadan. 2007. Islam in Africa and the Middle East:Studies on Conversion and Renewal. נערך ע"י Michel Abitbol. Ashgate. Abstract

This second volume of studies by the late Nehemia Levtzion pursues the themes covered in his previous collection, Islam in West Africa; it also maintains a particular interest in the history of Africa while including broader chronological and geographic perspectives. It includes four new papers, delivered by the author in the years before his death, specially prepared for publication in this volume. In the first part, there is an emphasis on processes of conversion and Islamization, but the studies also cover Islamic perceptions of and presence in Africa; the second focuses on Islamic movements of revival and renewal, Sufism and fundamentalism.

Islam in Europe:Case Studies, Comparisons & Overviews
2007. Islam in Europe:Case Studies, Comparisons & Overviews. European Forum at the Hebrew University, Helmut Kohl Institute for European Studies. Abstract

On 10-11 December 2006, the European Forum in cooperation with the Nehemia Levtzion Center for Islamic Studies at the Hebrew University, and with the support of the Konrad Adenauer Foundation, held an international conference on “Islam in Europe: Eurabia or European Islam”. This publication is the outcome of that conference.

2006
Law, Custom and Statute in the Muslim World: Studies in honor of Aharon Layish

This collective volume, in honor of Aharon Layish, deals with the main components in the laws of Islamic societies, past and present: sharīʿa, custom, and statute. Some chapters focus on one of these components, other discuss the interplay between two or even all three of them.

The geographical coverage of the volume is wide, from the Balkans to Yemen, and from Iraq to the Maghrib. The chapters are based on a variety of sources: fiqh literature, fatwās, court decisions, judicial circulars, biographical dictionaries and chronics.

The volume will be of special interest to historians, social scientists and lawyers working on Islamic and Israeli laws, and to those interested in gender studies, the Israeli-Palestinian conflict and Islamic cultures at large.