ספרים שיצאו לאור בסיוע מרכז לבציון

האסלאם: המרת דת, צופיות, תחייה ורפורמה קובץ מאמרים לזכרו של נחמיה לבציון
2012. האסלאם: המרת דת, צופיות, תחייה ורפורמה קובץ מאמרים לזכרו של נחמיה לבציון. הוצאת מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד. Abstract

הספר האסלאם: המרת דת, צוּפיות, תחייה ורפורמה בוחן את התפשטות האסלאם באסיה ובאפריקה, את המיסטיקה האסלאמית כביטוי תרבותי וכמסגרת חברתית, ואת דרכי התגובה של האסלאם בזמננו לאתגרי המערב.

הספר מוקדש לזכרו של פרופ' נחמיה לבציון (1935–2003), שהיה מעמודי התווך של חקר המזרח התיכון, האסלאם ואפריקה. בעבודתו רחבת היריעה והבין-תחומית שילב פרופ' לבציון גם בין מתודות מחקר מגוונות ובין מבטים פרטיקולריים, אוניברסליים ומשווים. מנעד מחקרי ומתודי זה בא לידי ביטוי בקובץ זה, המבוסס על הרצאות שנישאו בכנס השנתי של החברה המזרחית הישראלית שהתקיים במכון ון ליר בירושלים.

בספר ארבעה שערים: המרת דת לאסלאם; צופיות וארגוני אחווה צופיים; תנועות תחייה ורפורמה באסלאם; מערב אפריקה: אסלאם והיסטוריה קדם-קולוניאלית. מחברי המאמרים הם עמיתיו ותלמידיו של לבציון, שמשמרים במידה זו או אחרת את מורשתו המחקרית אך כמובן מפתחים אותה על פי תחומי העניין שלהם ונטיותיהם המחקריות.

הספר מיועד לחוקרים ולסטודנטים ממגוון דיסציפלינות: למזרחנים, להיסטוריונים ולמדעני החברה, וכן לציבור הרחב המתעניין באסלאם. חשיבות מיוחדת נודעת לו בימים אלה, שבהם מתחוללים שינויים מרחיקי לכת בעולם המוסלמי באזורנו.

האחים המוסלמים: חזון דתי במציאות משתנה
אורי מ קופפרשמידט. 2012. האחים המוסלמים: חזון דתי במציאות משתנה. נערך ע"י מאיר חטינה. הקיבוץ המאוחד. Abstract

האחים המוסלמים החלו את דרכם במצרים לפני יותר משמונים שנה, כריאקציה לסחף במעמדו של האסלאם ולהחרפת שסעים חברתיים מול אתגרי המודרניזציה, ההתמערבות והאימפריאליזם. בחלוף השנים התנועה ביססה את מעמדה כנאבקת במשטרים נוקשים במזרח התיכון, שכשלו בעיניה במימוש צדק כלכלי וחברתי לאזרחיהם. גלי ההתקוממויות שפקדו חלק ממדינות ערב ב- 2011 ("האביב הערבי"), וממשיכים להתסיס מדינות אחרות, עמדו בסימן התביעה לחירויות אישיות, לרפורמות ולדמוקרטיזציה, והם שאפשרו לאחים המוסלמים לפרוץ ככוח דומיננטי אל קדמת החזית הפוליטית.

האחים המוסלמים חותרים בנחישות ליישום עקרונותיהם הדתיים, הרחבת מאחזיהם הקהילתיים, השגת עמדות שלטון ואכיפת החוק האסלאמי לפי פרשנותם. לתנועה היסטוריה שורשית ואידיאולוגיה אטרקטיבית. במרבית מדינות ערב פעלה התנועה לאורך השנים במחתרת או תחת מעשי רדיפה והתנכלות מצד הרשויות. ולמרות זאת הצליחה לפתח יכולת ארגונית מרשימה ואחיזה ממשית בחברה. מקצת מהסתעפויותיה אף תפסו את השלטון, כמו "האחים" בסודן או חמאס ברצועת עזה. האידיאולוגיה של התנועה אף היוותה מקור השראה להתפתחותם של גורמים אסלאמיים קיצונים ממנה. כיום, עלייתם של "האחים" ככוח פוליטי משמעותי במרחב הערבי, מחייבת את מנהיגיהם להתמודד עם סבך של דילמות אקטואליות ולהתאים את עצמם לסביבה משתנה ודינמית.

 

הספר שלפנינו בוחן לעומק את תולדות האחים המוסלמים, ופורש בפני הקורא יריעה רחבה של ידע  אודות התנועה, המאפשר הבנה של אחת התופעות המשמעותיות ביותר באזורנו בעת הנוכחית.

רצח אב: מגדר ולאומיות בקולנוע הפלסטיני
הספר חושף ומנתח מכלול של היבטים בקולנוע הפלסטיני: מגדר, משפחה, שפה קולנועית, לאומיות, דת ומרחב. הוא בונה תמונה מורכבת של הזרמים השונים והמנוגדים המרכיבים את הקולנוע הזה ועומד על היבטיו החברתיים והאמנותיים. מתוך העיון המעמיק בקולנוע, מציע הספר פרשנות מקורית למגמות בחברה הפלסטינית.
Islam in Africa and the Middle East:Studies on Conversion and Renewal
Amos Nadan. 2007. Islam in Africa and the Middle East:Studies on Conversion and Renewal. נערך ע"י Michel Abitbol. Ashgate. Abstract

This second volume of studies by the late Nehemia Levtzion pursues the themes covered in his previous collection, Islam in West Africa; it also maintains a particular interest in the history of Africa while including broader chronological and geographic perspectives. It includes four new papers, delivered by the author in the years before his death, specially prepared for publication in this volume. In the first part, there is an emphasis on processes of conversion and Islamization, but the studies also cover Islamic perceptions of and presence in Africa; the second focuses on Islamic movements of revival and renewal, Sufism and fundamentalism.

Law, Custom and Statute in the Muslim World: Studies in honor of Aharon Layish

This collective volume, in honor of Aharon Layish, deals with the main components in the laws of Islamic societies, past and present: sharīʿa, custom, and statute. Some chapters focus on one of these components, other discuss the interplay between two or even all three of them.

The geographical coverage of the volume is wide, from the Balkans to Yemen, and from Iraq to the Maghrib. The chapters are based on a variety of sources: fiqh literature, fatwās, court decisions, judicial circulars, biographical dictionaries and chronics.

The volume will be of special interest to historians, social scientists and lawyers working on Islamic and Israeli laws, and to those interested in gender studies, the Israeli-Palestinian conflict and Islamic cultures at large.