זמנים - רבעון להיסטוריהגיליון 135גיליון מיוחד: יהודים וערבים במזרח התיכון

תקציר:

קובץ מבוסס על יום עיון תחת הכותרת "יהודים וערבים במזרח התיכון: היסטוריה חברתית ותרבותית", שנערך ע"י מרכז לבציון, מכון בן-צבי ומרכז צ'ריק ב-20/11/14.